Afpaling van een perceel

Afpaling van een perceel
We onderscheiden gerechtelijke en minnelijke afpaling.
Het gebeurt dat wij worden aangesteld door de vrederechter om een gerechtelijke afpaling uit te voeren. Dit kan ook zonder tussenkomst van de vrederechter en dit noemen we een afpaling in der minne
Een landmeter-expert kan ook als bemiddelaar aangesteld worden door de aanpalende eigenaars. Hij zal in dat geval alle partijen moeten oproepen en aanhoren.

Het proces van een afpaling verloopt in 3 stappen

1. De juridische afpaling: het grensonderzoek
2. Na bemiddeling en akkoord: de feitelijke afpaling, nl. het plaatsen van de paal
3. Opstelling en registratie van een proces-verbaal van afpaling.

Afpaling door een landmeter-expert
De afpaling mag uitsluitend door een landmeter-expert worden uitgevoerd en is tegenstelbaar aan derden.

Grensonderzoek
Indien er onduidelijkheid bestaat over de scheidingslijn tussen percelen wordt voorafgaand een grensonderzoek uitgevoerd.

Akkoord met de aanpalende buren
Het plaatsen van palen op basis van een PV van opmeting, waarbij de aanpalende eigenaars niet werden betrokken, is geen daad van afpaling. Bij een afpaling tekenen de buren steeds voor akkoord.