Schattingen

Het beoordelen van de waarde van onroerend goed is een complex proces dat een grondige kennis van de vastgoedmarkt en ruime ervaring vereist, ondanks de schijnbare eenvoud. De vaststelling van de waarde hangt samen met verschillende aspecten, waaronder het type vastgoed, de grootte, locatie, leeftijd en de algehele staat. Er zijn talrijke aanleidingen voor het laten uitvoeren van een taxatie, variërend van de behoefte aan een hypotheekwaarborg tot nalatenschappen, familieafspraken en juridische vraagstukken. Onze taxateurs bieden ondersteuning bij diverse waarderingsvraagstukken.

Het kennen van de marktwaarde is cruciaal voor zowel kopers als verkopers in het proces van aankoop en verkoop van vastgoed, om te zorgen voor een eerlijke transactie en te vermijden dat er te veel betaald wordt. Een door ons uitgevoerde taxatie verschaft een accurate inschatting van de marktwaarde en een overzicht van eventuele renovatiekosten, wat bijdraagt aan een volledig financieel beeld.

Bij nalatenschappen kan een onderschatting van de waarde leiden tot extra successierechten, boetes en rente. Onze voorafgaande taxatie helpt deze kosten te voorkomen en vergemakkelijkt het verdelen van de erfenis. Wij zijn erkend door de Vlaamse Overheid en vermeld op de lijst van Vlabel voor dergelijke taxaties.

Voor de inbreng van vastgoed in een vennootschap is een correcte waardering van belang om de financiële status van de onderneming accuraat te reflecteren en afschrijvingen fiscaal te onderbouwen. In het geval van echtscheidingen kan onze onafhankelijke taxatie dienen als basis voor een eerlijke verdeling van het vastgoed.

Daarnaast verstrekken wij advies over de mogelijkheden van uw vastgoed, onderzoeken we opties zoals verkaveling, splitsing, of de ontwikkeling van meergezinswoningen, allemaal gericht op het optimaliseren van het rendement van uw eigendom. Met uitgebreide ervaring in zowel de verkoop als verhuur van onroerend goed, biedt ons bureau www.immo-gosseye.be professionele ondersteuning.