Grensonderzoek

Bij onduidelijkheid over perceelsgrenzen of geschillen betreffende de grenslijnen tussen eigendommen, biedt een grensonderzoek uitkomst. Als landmeters spelen wij een bemiddelende rol om te voorkomen dat grensgeschillen escaleren, met als doel deze geschillen minnelijk te beslechten. Hier volgt een uiteenzetting van onze benadering bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek:

Aanvangend met een grondige analyse, betrekt de landmeter-expert diverse bronnen voor het onderzoek naar de perceelsgrenzen.

Gewoonlijk, maar niet altijd, volgt het grensonderzoek na het meten van het perceel. De volgende stap in het proces is het opmaken van het proces-verbaal van opmeting, waarin de resultaten van het onderzoek en de vastgestelde grenzen gedetailleerd worden beschreven. Dit proces biedt de betrokken eigenaars duidelijkheid en zekerheid over de exacte ligging van hun perceelgrenzen.