Grensonderzoek

Wanneer eigenaars niet goed weten waar de grenslijnen van hun percelen liggen of wanneer onenigheid bestaat over een grens kan een grensonderzoek hierover meer duidelijkheid bieden. Wij kunnen hierbij als landmeter bemiddelen en het is onze taak er voor te zorgen dat een grensdipuut niet escaleert en opgelost wordt in der minne. Hieronder beschrijving hoe deze taak wordt aangepakt:

De landmeter-expert onderzoekt eerst de perceelsgrenzen op basis van onder meer volgende informatie:

  1. Hypothecaire informatie en opzoekingen bij de registratie
  2. Aktes en vonnissen
  3. Oude en recente meetplannen
  4. Atlas der buurtwegen, atlas der waterlopen, rooilijnplannen
  5. Kadastrale informatie
  6. Mondelinge informatie en gewoonterecht
  7. Eigen opmetingsbevindingen
  8. Het grensonderzoek volgt meestal (niet steeds) na de perceelmeting en wordt gevolgd door het opstellen van het proces-verbaal van opmeting.