Monitoring

Voor het bewaken van de stabiliteit en het volgen van zettingen in gebouwen, constructies, en infrastructuurwerken, implementeren we nauwgezette metingen op vooraf bepaalde controlepunten. Deze periodieke metingen, uitgevoerd door onze landmeters op een dagelijkse, wekelijkse basis of volgens een afgesproken schema, zijn cruciaal voor het tijdig identificeren en adresseren van mogelijke verzakkingen. Bovendien bieden we geavanceerde, volautomatische meetsystemen die continu, zonder tussenkomst van personeel, gegevens verzamelen en direct naar onze servers verzenden.

Wanneer de meetresultaten vastgestelde limieten overschrijden, activeren onze systemen alarmen - variërend van werf-sirenes tot notificaties via sms of e-mail aan de projectverantwoordelijken - om directe actie te faciliteren. Alle relevante stakeholders hebben de mogelijkheid om de verzamelde meetdata in real-time te raadplegen via een beveiligde online portal, wat zorgt voor transparantie en up-to-date inzicht in de toestand van het project.

Onze technologieën en methodes zijn zo verfijnd dat ze zelfs minimale bewegingen en verzakkingen, kleiner dan een millimeter, kunnen detecteren. Deze hoge mate van precisie verzekert een betrouwbare monitoring van de fysieke integriteit van de projecten en ondersteunt de tijdige implementatie van noodzakelijke correctieve maatregelen.

Awesome Image)