Asbestattesten

Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname  en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag leveren we voor elk eigendom een asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

Is dat verplicht?

Vanaf 23 november 2022 wordt het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte.
Maar waarom wachten? Je kan als verkoper je attest al op voorhand voorleggen aan je potentiële kopers. Bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders (als een asbestattest beschikbaar is).
En wat in de toekomst? 
Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken.
(bron: Vlaanderen.be)