As-build

Een as-built meting documenteert de feitelijke situatie zoals die bestaat na voltooiing van bouwwerkzaamheden, vanwege de gebruikelijke verschillen tussen het uiteindelijke bouwproject en het oorspronkelijke ontwerp. Deze meting is essentieel voor het vervaardigen van een nauwkeurig plan, niet als een verbeterde of aangepaste versie van het ontwerp, maar gebaseerd op actuele en precieze metingen.

Voor aannemers die bouwactiviteiten uitvoeren op het openbaar domein met een oppervlakte groter dan 50m², is het sinds 1 januari 2016 verplicht om bij projectoplevering een as-built plan conform de GRB-specificaties te overleggen. Indien de voorkeur uitgaat naar concentratie op het bouwproces, staat het ons vrij de verantwoordelijkheid voor de as-built meting op ons te nemen.

Landmeter Gosseye benut de uitkomsten van de as-built metingen voor het bepalen van de hoeveelheden voor de vorderingsstaat, waarbij zowel oppervlakte- als lengtematen en andere relevante data worden meegenomen. Dit proces zorgt voor een gedetailleerde en accurate vastlegging van de voltooide constructie, essentieel voor zowel de aannemer als de opdrachtgever.