Plaatsbeschrijving bij huur

Wanneer je een gebouw huurt of verhuurt, ben je wettelijk verplicht om een plaatsbeschrijving op te (laten) stellen.
Wij maken plaatsbeschrijvingen van:

  1. Kantoren
  2. Bedrijfspanden
  3. Handelsgebouwen
  4. Appartementen
  5. Woningen
  6. Enz.

Wat is een plaatsbeschrijving?
De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen.

Wie stelt de plaatsbeschrijving op?
De huurder en de verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken. Ze mogen ook een beroep doen op een deskundige, zoals een landmeter-expert in onroerende goederen. De landmeter-expert treedt op als onafhankelijk expert en zorgt ervoor dat de plaatsbeschrijving voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Wanneer laat ik best een plaatsbeschrijving opstellen?
De plaatsbeschrijving gebeurt best wanneer de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

Einde van de huurovereenkomst
De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin hij haar heeft ontvangen. Als de woning schade vertoont die niet in de beschrijving staat vermeld, dan moet de huurder die herstellen.

Opgelet!

Schade door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van de gehuurde woning moet de huurder niet vergoeden.
Deze schade kan vastgelegd worden in een uittredende plaatsbeschrijving. Deze is echter niet wettelijk verplicht en wordt vaak pas opgesteld bij onenigheid. De herstellingskosten van de vastgestelde schade worden in een schaderaming geschat.