Plaatsbeschrijving bij huur

Bij de aanvang van een huurovereenkomst is het wettelijk vereist een plaatsbeschrijving op te stellen voor gebouwen zoals woningen, appartementen, handelspanden, kantoren en bedrijfsruimtes. Deze documentatie dient als een schriftelijke beoordeling van de staat van het pand bij het begin van de huur en moet door zowel de huurder als de verhuurder gezamenlijk en in elkaars bijzijn worden gecreëerd, waarbij de kosten gedeeld worden. Het legt gedetailleerd de conditie en eventuele imperfecties van de woning vast.

Zowel de huurder als de verhuurder hebben de mogelijkheid om deze plaatsbeschrijving zelf te vervaardigen, maar ze kunnen ook de hulp inschakelen van een expert, zoals een landmeter-expert in onroerende goederen, die als neutrale partij optreedt om ervoor te zorgen dat aan alle juridische vereisten wordt voldaan.

Het is aan te bevelen de plaatsbeschrijving te realiseren voordat het pand bewoond wordt, al is het ook toegestaan dit in de eerste huurmaand te doen. Dit document moet vervolgens aan het huurcontract worden toegevoegd.

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde in de oorspronkelijke staat terug te geven, exclusief de slijtage door normaal gebruik, ouderdom of overmacht, waarvoor de huurder niet verantwoordelijk is. Schade die niet in de oorspronkelijke plaatsbeschrijving staat, dient door de huurder hersteld te worden. Een uittredende plaatsbeschrijving, die eventuele schade documenteert, is optioneel en wordt meestal opgemaakt bij disputen om de herstelkosten te schatten.