Proces-verbaal van opmeting of splitsing

Een proces-verbaal van opmeting (PV van opmeting) of splitsing is een combinatie van een perceelmeting en een grensonderzoek. Een PV van opmeting wordt eenzijdig opgesteld.

Wanneer heb je een PV van opmeting nodig?
Een PV van opmetingen kan voor verschillende redenen gevraagd worden:

  1. Verkoop van een eigendom
  2. Naar aanleiding van een nieuw opstalrecht
  3. Naar aanleiding van een splitsing
  4. Een lot uit een verkaveling
  5. Op vraag van de architect om de correcte grenzen te kennen voor het ontwerp van een nieuwe woning of verbouwing

Prekadastratie
Wanneer een PV van opmeting aanleiding geeft tot een mutatie bij het kadaster zoals de splitsing van een perceel in meerdere percelen, of de vestiging van een opstalrecht is prekadastratie nodig.

Opmaak door een landmeter-expert
Enkel een landmeter-expert mag deze plannen opmaken en ondertekenen. Hij kan ook de grenzen van het perceel afpalen.