Proces-verbaal van opmeting of splitsing

Een proces-verbaal van opmeting (PV van opmeting) of splitsing, essentieel bij de vaststelling van perceelgrenzen en -metingen, wordt exclusief opgesteld door een landmeter-expert. Dit document combineert zowel perceelmetingen als grensonderzoeken en is van cruciaal belang bij diverse situaties. Het speelt een sleutelrol bij de verkoop van eigendommen, het instellen van nieuwe opstalrechten, het opdelen van percelen, het identificeren van een specifiek lot binnen een verkaveling, en het bepalen van de exacte grenzen voor het ontwerpen of verbouwen van een woning op verzoek van een architect. Bovendien is dit proces-verbaal onmisbaar bij prekadastratie, een procedure die vereist is wanneer dergelijke opmetingen leiden tot wijzigingen in het kadaster, zoals de opdeling van een perceel in verschillende delen of het vestigen van een opstalrecht.

De landmeter-expert, die als enige bevoegd is deze plannen te vervaardigen en te ondertekenen, speelt een belangrijke rol in het proces. Hij of zij zorgt niet alleen voor de precieze metingen maar markeert ook de fysieke grenzen van het perceel. Het PV van opmeting wordt op een eenzijdige basis opgesteld, waarbij het zowel de technische expertise van de landmeter als de noodzakelijke juridische documentatie voor de betrokken partijen omvat.