Perceelmeting

De specialisten van Gosseye voeren grondige perceelmetingen uit om een nauwkeurige documentatie van de huidige staat van een terrein te verkrijgen. Deze metingen richten zich op verschillende kenmerken zoals de topografie van het terrein, hoogteverschillen, bestaande bouwwerken, waterwegen, afrasteringen en beplanting, afhankelijk van de specifieke eisen en het doel van de opdracht. Uit deze verzamelde informatie stelt de landmeter een gedetailleerd plan samen, hoewel dit plan geen uitspraak doet over de juridische perceelgrenzen.

Het belang van deze metingen strekt zich uit over meerdere toepassingen. Architecten en landschapsarchitecten bijvoorbeeld, vertrouwen op deze gedetailleerde terreingegevens voor het ontwerpen van hun projecten. Daarnaast zijn deze metingen essentieel bij het indienen van aanvragen voor het verkrijgen van vergunningen voor het verwijderen van bomen of het slopen van constructies, waarbij een precieze beschrijving van het terrein vereist is. Door deze aanpak wordt gewaarborgd dat de fysieke kenmerken van het terrein zorgvuldig en accuraat worden vastgelegd, met respect voor de eigendomsrechten, ter ondersteuning van een breed scala aan projecten en vergunningsaanvragen.