Perceelmeting

Bij een perceelmeting meet een landmeter van Gosseye de bestaande toestand van het terrein. Afhankelijk van de opdracht en het uiteindelijke doel worden verschillende elementen volgens zijn expertise opgemeten zoals de topografie en de hoogte van het terrein, gebouwen, grachten, afsluitingen, beplanting … Van deze meting wordt een plan gemaakt. Er wordt evenwel geen uitspraak gedaan over de juridische begrenzing van het perceel.
Perceelmetingen kunnen om verschillende redenen gevraagd worden:

  1. In opdracht van architecten en tuinarchitecten om een ontwerp te kunnen maken.
  2. Voor de opmaak van kapvergunningen en sloopvergunningen