Volumemeting

Een Digitaal Terrein Model (DTM) creëert een driedimensionaal digitaal beeld van een landschap, essentieel voor het uitvoeren van volumemetingen en het analyseren van terreinkenmerken. Dit model faciliteert het nauwkeurig in kaart brengen van het terrein en wordt toegepast voor een breed scala aan doeleinden.

Het gebruik van DTM is cruciaal voor het genereren van hoogtekaarten, lengteprofielen en dwarsdoorsneden van het maaiveld, waardoor gedetailleerde inzichten in het terrein mogelijk worden. Bovendien stelt het ons in staat om de volumes van diverse bulkmaterialen, zoals grond, afbraakmateriaal en zout, accuraat te bepalen. Dit omvat ook de meting van grondvolumes ten opzichte van een vastgestelde referentiehoogte en het documenteren van grondverzetactiviteiten.

DTM wordt ook gebruikt voor het visueel representeren van gebieden met aanzienlijke hoogteverschillen, zoals groeves of bouwputten, waardoor een duidelijk beeld van deze complexe zones ontstaat. Voor het verzamelen van deze gegevens worden geavanceerde meettechnologieën ingezet, waaronder GPS en totaalstations. Deze instrumenten zijn bijzonder effectief voor terreinmodellering, zelfs in gebieden die moeilijk bereikbaar zijn, en bieden de mogelijkheid om vanop afstand metingen te verrichten voor een accurate en omvattende terreinanalyse.