Volumemeting

Voor volumemetingen wordt een Digitaal Terrein Model (DTM) opgesteld. Dit is digitaal 3D model van het terrein.
DTM’s worden gebruikt voor

  1. Aanmaak van hoogtekaarten, lengteprofielen, doorsnede van het maaiveld
    Volumebepaling van bulkgoederen zoals grond, afbraakmateriaal, zout, etc.
  2. Meting van een grondvolume t.o.v. een referentiehoogte
  3. Rapportering van grondverzet
  4. 3D weergave van een groeve, bouwput of andere zone met grote hoogteverschillen

Vaak worden deze metingen uitgevoerd met GPS en totaalstation. De terreinmodellering van moeilijk toegankelijke stocks gebeurt vanop afstand met