VERKAVELINGEN + STUDIEBUREAU WEGENISWERKEN

Voor de eigenaar-verkavelaar stellen we een verkavelingsdossier samen, waarin het meten van het terrein en het ontwerpen van de verkaveling centraal staan, in nauwe samenwerking met zowel de eigenaar als de overheid die de vergunning verleent. Dit ontwerp kan ook de aanleg van wegen en groenvoorzieningen omvatten. Eenmaal de verkavelingsaanvraag en het technische dossier zijn goedgekeurd, gaat het project de aanbestedingsfase in.

Na het toekennen van de opdracht aan een aannemer, organiseren we een startvergadering met alle betrokken partijen, inclusief de gemeente en de nutsbedrijven. Onze begeleiding strekt zich uit van het begin tot de voltooiing van het project, culminerend in de opmaak van de processen-verbaal van opmeting voor elke individuele kavel, om te verzekeren dat alles volgens plan is uitgevoerd.