20 kadewoningen langs de Leie te Kortrijk i.o.v. SBC